Groepen

Donateurs € 7.50
Jeugd € 100.00
Trial € 100.00
Volwassenen € 150.00

Informatie

Het lidmaatschap van Prikkedam loopt jaarlijks tot en met 31 december.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 december.


MSV De Prikkedam

Toestemming