Groepen

Volwassenen € 150.00
Jeugd € 100.00
Trial € 100.00
Donateurs € 7.50

Informatie

Het lidmaatschap van Prikkedam loopt jaarlijks tot en met 31 december.
Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 december.
Online aanmeldingen worden eerst gecontroleerd, alvorens ze aktief worden. Dus u kunt pas inschrijven voor leden-evenementen nadat de ledenadministratie het heeft goedgekeurd.


MSV De Prikkedam

Toestemming