Trainings Reglement

Artikel 1
Doel:
Voorkomen dat motorrijders gebruik maken van de trainingsfaciliteiten die de MACL biedt zonder dat deze motorrijders lid zijn van de MACL en zonder dat deze motorrijders adequaat verzekerd zijn. Men wordt aangemerkt als lid indien men ingeschreven is als Jeugdlid, Crosslid dan wel OTR-lid, of beschikt over een geldige jaarkaart of dagkaart.

Artikel 2

Maatregel:
Bij elke training vindt toegangscontrole plaats op lidmaatschap en KNMV- of MON licentietrainingsbewijs.

Artikel 3

Uitwerking:
Bij het aanschaffen van een dagkaart dient een geldige KNMV- of MON licentie/trainingsbewijs overlegd worden. Naam en licentienummer worden geregistreerd. Na betaling van de kosten van de dagkaart wordt een polsbandje verstrekt dat tijdens de trainingen om de pols gedragen moet worden.

Jaarkaartleden, Jeugdleden, Crossleden en OTR-leden ontvangen per seizoen na betaling van de lidmaatschapskosten en op vertoon van een geldige KNMV of MON licentie/trainignsbewijs een persoonsgebonden MACL-sticker die tijdens trainingen zichtbaar op de helm aanwezig moet zijn.

De toegangscontrole vindt plaats door te controleren op de aanwezigheid van polsband of helmsticker.

Het niet aanwezig zijn van polsband of sticker of het misbruik maken van het systeem van polsband en sticker leidt automatisch tot een verbod op toegang tot het trainingscircuit.

Artikel 4
Uitvoering:
De uitvoering van de toegangscontrole is opgedragen aan het lid van de crosscommissie dat de toegang tot het trainingscircuit bewaakt.