MAC Wanssum is een vereniging die tot doel heeft het bevorderen van de motorsport in zijn gemeenheid en de motorcross in het bijzonder.

De afkorting MAC staat voor Motor Amateur Club en wij willen ons ook als zodanig profileren. De vereniging is ontstaan in 1965 en is eigenlijk een voortzetting van de oude Motor en Automobiel Club, die destijds motorcrosswedstrijden organiseerde om de financiën van de kerk te spekken. . Het officiële beslag, middels statuten en dergelijke, heeft plaats gevonden in 1967.
Er zijn nog geen evenementen toegevoegd