Vlaggersregeling

Met ingang van 2009 is een vernieuwde, aangescherpte, vlaggersregeling van kracht. Op de, in januari 2009 gehouden, ledenvergadering is deze door de leden goedgekeurd en dus vastgesteld.

De regeling is als volgt:
1. Onze vereniging kent twee soorten leden: Rijdende leden & Niet- Rijdende leden;

2. Alle rijdende leden betalen 40 euro vlaggersgeld per jaar.

3. Rijdende leden worden twee keer per jaar aangesteld om dienst te doen als vlagger bij een wedstrijd. Per keer dat ze hun vlaggersbeurt uitgevoerd hebben krijgen ze 20 euro terugbetaald.

4. Wie bij welke wedstrijd aan de beurt is wordt gepubliceerd in ons clubblad "Non de Knetter".

5. Enkele dagen voor de wedstrijd krijgen deze aangestelde leden nog een extra (herinnerings)brief in de brievenbus.

6. Als je aangesteld bent om te vlaggen, dan rekenen wij erop dat je je vlaggersbeurt ook uitvoert. Als je dat niet kunt, om wat voor reden dan ook, dan zorg jezelf voor een vervanger. De vervanger moet minimaal 16 jaar oud zijn. Bij wijze van uitzondering, en met toestemming van het bestuur, is 15 jaar onder voorwaarden ook mogelijk. Je meldt zelf aan deze vervanger hoe laat hij of zij verwacht wordt, en waar en bij wie hij of zij zich dient te melden.

7. Vervolgens meld je je tijdig af bij de functionaris die binnen het bestuur belast is met de vlaggers- aanstellingen (dus niet bij andere leden van het bestuur!!!) en deelt daarbij ook mede wie je vervanger is. Tijdig afmelden is UITERLIJK om 13.00 uur op de dag voorafgaand aan de wedstrijd.

8. Bij aankomst op het circuit moet de vervanger melden dat hij of zij komt vlaggen in plaats van het rijdende lid wat hem of haar benaderd heeft. (Meldt dat ook aan je vervanger!!!, en geef ook aan dat hij of zij moet blijven vlaggen tot en met de laatste manche van de dag.)

9. Als je voldaan hebt aan de hierboven staande punten 6, 7 en 8, en je vervangende vlagger is ook daadwerkelijk aanwezig, kun je zelf toch aan de wedstrijd deelnemen.

10. Als je niet kunt vlaggen, en je hebt al het mogelijke in het werk gesteld om een vervanger te vinden, maar dat is helaas niet gelukt, dan meld je je tijdig af als vlagger bij de functionaris die binnen het bestuur belast is met de vlaggers- aanstellingen (dus niet bij andere leden van het bestuur!!!). Tijdig afmelden is ook in dit geval UITERLIJK om 13.00 uur op de dag voorafgaand aan de wedstrijd. Het bestuur stelt dan alles in het werk om voor jou een vervanger te regelen.

11. ALS JE NIET KUNT VLAGGEN, EN JE HEBT OOK GEEN VERVANGER GEREGELD, KUN JE NIET AAN DE WEDSTRIJD DEELNEMEN. OOK NIET ALS JE DAT (TIJDIG) GEMELD HEBT. GEEN TIJD OM TE VLAGGEN = OOK GEEN TIJD OM TE RIJDEN. DUS OOK ALS HET BESTUUR, naar aanleiding van punt 10, NOG EEN VERVANGER VOOR JOU HEEFT KUNNEN KRIJGEN, KUN JE ZELF NIET MEER MEEDOEN MET DE WEDSTRIJD.