Regels Terrein

  •  Melden bij de beheerdster van het terrein
  • Lopen in het rennerskwartier met de motor aan de hand verplicht
  • KNMV-districtslicentie meenemen
  • Milieumat onder de motor verplicht
  • Afval (niet je huisafval) in de daarvoor bestemde bakken deponeren
Wie deze huisregels niet respecteert kan de toegang voor het betreffende seizoen worden geweigerd.