Reglement

1. Alle rijders dienen jaar/daglid te zijn van MC Rilland en in het bezit te zijn
van een geldig KNMV/MON licentie.

2. Aanwijzingen van medewerkers van MC Rilland dienen onmiddellijk en stipt
te worden opgevolgd. Bij het niet naleven van dit reglement is het bestuur
gemachtigd om over te gaan tot verwijdering van desbetreffende
persoon/personen op haar terrein.

3. Het gebruik van helm, laarzen en veiligheidskleding is verplicht
tijdens trainingen en wedstrijden.

4. Er mag niet worden gereden in het rennerskwartier met de crossmotor.
Men dient met de crossmotor aan de hand van en naar het rennerskwartier te lopen.

5. Rij rustig met uw voertuig tijdens het betreden en verlaten van het terrein,
de vastgestelde snelheid is 5 km/h. Help ons mee de veiligheid te waarborgen
van voetgangers en kinderen die plots kunnen oversteken.

6. U dient uw motorfiets op een milieumat te plaatsen.

7. Wees sportief en laat uw afval niet achter in het rennerskwartier.
Wij zorgen voor een goed onderhouden baan en een schoon terrein,
werkt u met ons mee om het terrein schoon te houden.
Motorbanden, accu's, gebruikte olie en overige afval moet
worden meegenomen naar huis.

8. Tijdens trainingen en wedstrijden dienen honden te zijn aangelijnd, de eigenaar
is verantwoordelijk en dient de uitwerpselen op te ruimen.

9. Alcohol drinken is verboden voor:
Rijders indien zij gaan deelnemen aan een wedstrijd vrije training.
Baancommissarissen en of personeel die het wedstrijdverloop coördineren.
Bij constatering van gebruik van alcohol wordt de persoon ontzegd uit zijn/haar
functie en eventueel verwijderd van ons terrein.
Rijders worden direct geschorst voor deelname aan de wedstrijd/training.

10. Het is verboden zich op die delen van de accommodatie te bevinden welke de
organisator aangeduid zijn VERBODEN VOOR PUBLIEK.