Geschiedenis

Historie MotorCrossClub Stein (M.C.C. Stein).

In september 1976 werd door een aantal fanatieke motorcrossvrienden de M.C.C. Stein opgericht in Cafe 't Heukske te Stein.

Onder de bezielende leiding van de heer H. Kohlen werd steevast de deur bij het Gemeentehuis plat gelopen voor het verkrijgen van een eigen crossterrein.

De Fa. L'Ortye uit Hoensbroek welke grindafgravingen in uiterwaarden van de Maas vanaf Meers tot aan de Maasband verrichtte, toonde zich bereidt hiervoor terrein beschikbaar te stellen.

De M.C.C.S. beschikte dus al vrij snel na haar oprichting over een terrein waar op diverse dagen in de week op vastgestelde uren getraind mocht worden.

De M.C.C.S. besloot zich na enige tijd aan te sluiten bij de Gelimbra (nu MON) de grootste amateurbond voor motorcrossers in Nederland, om zo ook de mogelijkheid te hebben wedstrijden te draaien voor startbewijshouders.

En zo gebeurde het dan ook dat vanaf 1978 de MCCS een behoorlijk aantal wedstrijden draaide op haar circuit in Meers achter het voetbalterrein, waarop vele Steinder corifeeën en regiorijders de strijd aanbonden met coureurs uit geheel Nederland. Jammer was het dat hieraan na de laatst gereden wedstrijd in juni 1983 een einde kwam.

De Fa. L'Ortye moest haar terreinen gaan ophogen en raakte diverse vergunningen kwijt, waardoor de MCCS ook op straat stond. Kosten noch moeite zijn er gespaard om te pleiten voor een nieuwe locatie hetgeen niet mocht lukken.

Zo zat de MCCS zonder circuit en waren de crossende leden gedwongen heel veel kilometers te rijden om hun sport te beoefenen.

Het duurde tot 1990 voordat de vereniging wederom een wedstrijd organiseerde. Als locatie werd gevonden een aantal weilanden achter de houtzagerij van de Reul in Meers waar de club een weekendcross kon draaien en daarna weer alles opgeruimd moest, dit was echter jammer genoeg maar eenmalig aangezien er in 1991 aldaar niet meer ge-crossed kon worden.

Er werd naarstig gezocht naar een andere locatie voor een weekendcross hetgeen voor 1991 niet lukte maar vanaf 1992 wel weer, en wij mogen ons gelukkig prijzen met de welwillende medewerking van landeigenaar Hub Huntjens uit Elsloo waar wij sinds 1992 al weer ieder jaar een weekendcross hebben gehouden.

Deze ingeslagen weg willen wij blijven volgen, zolang er interesse bestaat van zowel bestuur, rijders en zeker niet te vergeten de talloze medewerkers