Geschiedenis

Vele leden en oud-leden van Motorclub Boemerang waren oorspronkelijk lid van de supportersclub van Frans van den Dungen. Deze was bezig met het afbouwen van zijn carrière. De supportersclub van Frans was thuis bij café ’t Hoekske (later de Rietvink) aan de Reisvennestraat in Valkenswaard. Op een avond kwamen de mannen van van Poppel (Henk, Toon en Dre) binnen en zij vroegen, op aanraden van Jan Heijmans, of er belangstelling was om een supportersclub op te richten voor Henk van Poppel, een aankomend talent in de motorsport. Hier hadden verschillende mensen wel oren naar, vooral omdat ze wisten dat de supportersclub van Frans van den Dungen binnen afzienbare tijd zou stoppen te bestaan. Binnen een paar weken was de oprichting van de nieuwe club dan ook een feit. Het nieuwe bestuur bestond uit voorzitter Jos Wijnen, Theo Godschalkx, Dre van Poppel, Fons Baken en Piet Willems (de kastelein). De licentie van de NMB werd overgenomen van de supportersclub van Frans van den Dungen. De nieuwe club werd hiermee een erkende club en er konden wedstrijden georganiseerd worden onder auspiciën van de NMB. Alles werd natuurlijk wel ineens erg officieel (burgemeester, wethouder, Sportzaken enz.). Dat was wel even wennen voor het nieuwe bestuur.

Het ledental van de nieuwe supportersclub groeide uit tot zo'n honderddertig leden. Henk van Poppel kreeg bijna jaarlijks een nieuwe motor, en werd zelfs Nederlands kampioen bij de NMB! Later werden er zelfs reizen georganiseerd naar Zwitserland (I.M.B.A. cross) waarbij een volle bus met supporters mee reisde (Feest!).

In de jaren daarop kwam er steeds meer aanwas van talent zoals Jaap Smits, Henk Vosters, Johan Bosman en Alwin van Asten. Uiteraard vroegen ook deze rijders om een financiële bijdrage om hun sport te kunnen bekostigen. Er werd besloten om daarin mee te gaan. De supportersclub Henk van Poppel werd omgedoopt tot ”MC Boemerang”. Alle rijders werden vervolgens in gelijke mate gesteund.

Na enkele jaren op De Schaapsloop te hebben gereden, gingen we rijden aan de Mgr. Smetsstraat, het terrein waar nu de hondenclub, de wielerbaan en de fietscross-club ligt, om uiteindelijk terecht te komen op het huidige Eurocircuit. Dit laatste had nogal wat voeten in aarde, omdat er een hevige strijd ontstaan was tussen de NMB en de KNMV. Er werden wedstrijden door MC Boemerang georganiseerd met namen als Wolsink en Karsmakers. Ook zijspan met het koppel Bakens/Kiggen, de gebroeders van Heugten en de gebroeders Knuiman. De twee organisaties vervolgden onafhankelijk van elkaar hun weg en beiden werden lid van de MON. Nog één keer laaide de strijd op tussen de MC Boemerang en de MSV weer op. Het ging hierbij over de kwestie of wij wel of niet op hun terrein mochten rijden. Door samenwerking met wijlen voorzitter van de MSV, Hennie van den Boomen, werd er uiteindelijk een goede oplossing gevonden.

Vele jaren organiseerden wij jeugdwedstrijden en vele malen de zogenaamde Nederland/België wedstrijden op maandagavonden. In 1990 zijn we begonnen met het organiseren van de 4-uurs Enduro, hetgeen we een beetje van België afgekeken hadden. Tot op heden is de Enduro een groot succes en het evenement vindt nog ieder jaar plaats.