Geschiedenis

De TCD is opgericht in april 1957. In eerste instantie als "tourclub". Later is men zich gaan richten op de motocross. En inmiddels is de vereniging uitgegroeid tot een van de grootste motocrossverenigingen van het land (met meer dan 800 leden!).
In de beginjaren was het een vereniging voor louter en alleen motorrijders. Zo kon het gebeuren dat één van de leden (W. Ocks, overleden 27 aug. 1998) geroyeerd werd omdat hij een auto bezat!
Gelukkig kwam men in de vereniging al snel tot andere inzichten, waarna de heer Ocks weer lid werd.