Het bestuur

Dagelijks bestuur:

Voorzitter
: voorzitter@prikkedam.nl
Wout van der Molen
Hoornsterzwaag


Secretaris & Ledenadministratie: secretaris@prikkedam.nl

Henk van der Veen
Wolvega
06-52428562


Penningmeester: penningmeester@prikkedam.nl
Gerrit Jan Prakken
Oldeholtpade


Commissies:

Baanbeheer:
Hendrikjan Huismans
Piet van der Veen
Richard Dol
Alexander Smit

Sponsoring & PR:
Wouter Boonstra  06-10362526
Robbie Tolhuis
sponsoring@prikkedam.nl

Beheer Terrein, gebouwen & machines:
Hans van der Schaaf
Jan Huttema

Wedstrijdcommissie:
Sjoerd Paulus
André Gras
Alexander Smit
Robbie Tolhuis
Sanne van der Veen

Kantinecommissie: kantine@prikkedam.nl
Ingrid Looy
Henny Bos
Petra Dootjes
Saapke Helder

Baandienst (in- en uitvlaggen):
Hans van der Schaaf

Minicrossbaan:
Melvin ten Klooster
Jan Huttema
André Gras


Tijdens trainingen, wedstrijden en eventuele andere evenementen op het terrein van MSV De Prikkedam hebben de bovengenoemde personen een gezagsfunctie. U dient te allen tijde hun aanwijzingen op te volgen.